RU EN CN
通讯联络

产品

固定式石油处理装置

固定式石油处理装置

综合石油处理装置设计用于将油井生产的产品初步分离为天然气、石油和地层水,随后按照国家和行业标准进行净化和计量。

复杂的石油处理装置配备有自动化控制系统、设备和技术流程,可以在没有操作人员始终在场的情况下进行操作。 油处理装置还可以执行一系列附加功能,如气体分离、脱气和分离。

 

Вопрос 1

Какой фильм вы бы с удовольствием посмотрели?

Вы не выбрали вариант ответа