RU EN CN
通讯联络

产品

工作剂加热单元装置

工作剂加热单元装置

工作剂加热装置用于油气田现场,保证工作剂升温的工艺过程。

各种工艺介质均可用作药剂(生产用水、加热工艺用水、油水乳化液)。

工作剂在独立式热交换器上加热。

气流在独立的垂直腔体内燃烧产生的烟气被用作传热介质。在燃烧室的下部,主燃烧器位于点燃气流的位置。

Вопрос 1

Какой фильм вы бы с удовольствием посмотрели?

Вы не выбрали вариант ответа