RU EN CN
通讯联络

产品

积木式雨水处理综合设施

积木式雨水处理综合设施

块模块式雨水处理综合设施是为处理炼油厂、油库、加油站、其他企业和储存及加工石油产品的仓库、机场、其他企业等地表径流中含有特定污染物的悬浮固体和石油产品的雨水而设计的。

模块式雨水处理设施可通过以下净化阶段将雨水净化到所需标准:格栅或筛网机械净化、沉淀池、气浮、砂滤器附加净化、活性炭吸附附加净化、紫外线消毒、污泥脱水和处置。试剂剂量可提高清洗效率。

Вопрос 1

Какой фильм вы бы с удовольствием посмотрели?

Вы не выбрали вариант ответа